zimnacrew

Kasy systemowe

Jednym z typów kas fiskalnych stosowanych głównie w supermarketach, są kasy systemowe. Są one typowymi kasami fiskalnymi, które dedykowane są poza supermarketami o dużym ruchu klientów oraz