zimnacrew

Ciepło z ziemi – z pożytkiem dla ludzi

www.babskaelka.pl octan butylu

Energia geotermalna jest coraz bardziej powszechnym sposobem pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Zasobem naturalnym jest tutaj podziemna energia cieplna. Pozyskuje się ją w następujący sposób: najpierw wierci się w ziemi otwory głębokie na kilkaset czy nawet kilka tysięcy metrów, w celu pozyskania gorących wód z wnętrza ziemi. Znich pozyskuje się ciepło, po czym drugim otworem wtłacza się je z powrotem do ziemi. Wody geotermalne wykorzystuje się do ogrzania instalacji grzewczych w mieszkaniu czy też wytwarzania prądu elektrycznego. Energia geotermalna ma swoje plus i minusy.

Do plusów należy zaliczyć fakt, iż energia ta jest przyjazna dla środowiska. Nie powoduje ona bowiem żadnych zanieczyszczeń, jeśli działa poprawnie. Pokłady energii geotermalnej są zasobami lokalnymi. Mogą być więc pozyskiwane w pobliżu miejsca użytkowania. Jednakże minusem, który się z tym wiąże jest fakt, iż energia geotermalna jest mało dostępna. Warunki dogodne do jej wykorzystania występują tylko w niewielu miejscach.