zimnacrew

Czy istnieją ulgi na zakup kasy fiskalnej?

http://ewaflor.pl/ulga-badawczo-rozwojowa/ Usługi Rawimet

Zakup kasy fiskalnej to obowiązek ustawowy narzucony na dużą grupę przedsiębiorców. Jest to wydatek niemały, którego zakup może zostać w części zrekompensowany.

Istnieje szereg warunków, jakie należy spełnić, by otrzymać zwrot pieniędzy za zakup kasy. Ich spełnienie oraz odpowiedni sposób ubiegania się o zwrot warunkują otrzymanie pieniędzy.

Co zatem należy zrobić? Prawo do zwrotu posiadają osoby, które jeszcze przed rozpoczęciem ewidencjonowania oraz przed fiskalizacją powiadamiają o tym na piśmie Naczelnika Urzędu Skarbowego. W piśmie tym informuje się o wszystkich urządzeniach, jakie zostają wówczas instalowane.

Następnie należy dokonać fiskalizacji urządzenia w określonym terminie. Po dokonaniu fiskalizacji do właściwego Urzędu Skarbowego należy złożyć odpowiedni formularz, prawidłowo wypełniony .

Taki formularz najczęściej dołączany jest do kupionego urządzenia fiskalnego, należy zatem wypełnić go i w terminie do 7 dni od fiskalizacji przedstawić w skarbówce. Oprócz tego wymagany będzie również dokument, który potwierdza taki zakup oraz rozliczenie wydatku.