zimnacrew

Czym jest coaching

www.primacharter-va.pl https://e-keller.pl/ narzędzia rekrutacyjne

Niemal każdy z nas, pośrednio lub bezpośrednio zetknął się z terminem „coaching”. Nie każdy jednak wie, co kryje się pod tym terminem. Otóż coaching z języka angielskiego dosłownie tłumaczony jest jako trening lub korepetycje. Pojęcie to definiowane jest jako proces rozwoju osobistego. Zajęcia coachingowe najczęściej odbywają się jeden na jeden, w zestawieniu trener-klient. Osoby korzystającej z usług coacha nie można nazwać pacjentem, ponieważ proces coachingowi nie jest terapią leczniczą, w przeciwieństwie na przykład do spotkań z psychologiem, czy psychiatrą. Coaching ma jednak wiele wspólnego z psychologią. Spotkania z coachem mają za zadanie nakierować klienta na podjęcie drogi, która doprowadzi go do wyznaczonego celu. Coaching dla pracowników ma pomóc w zaspokajaniu potrzeb klienta, przy jednoczesnym zwiększeniu tempa samorozwoju. Istotą coachingu jest optymalizacja działań klienta, jak również pomoc w ustalaniu konkretnych celów.

Dzięki temu klient częściej jest w stanie podejmować trafne decyzje i dokonywać właściwych wyborów.

Dla kogo coaching

Coaching jest treningiem osobistym, na który chętnie decydują się osoby, którym zależy na rozwoju kariery. Równie często na tego typu szkolenie decydują się klienci, którzy chcą polepszyć swoją sytuację finansową, poprawić stan zdrowia – zarówno fizycznego, jak i psychicznego, jak również osoby, którym zależy na poprawieniu relacji interpersonalnych. Coaching wbrew pozorom jest dla każdego. Każde szkolenie jest bowiem ustalane indywidualnie na podstawie potrzeb klienta.

Czym charakteryzuje się coaching

Przede wszystkim warto wskazać, że coaching jest treningiem dobrowolnym. Nikt nikogo na siłę nie zaciągnie do coacha, przede wszystkim dlatego, że taka relacja byłaby nieefektywna, a przez to nie miałaby najmniejszego sensu. Warto uświadomić sobie także, że coaching jest dziedziną, która pomaga się uczyć, jednak nie uczy. Zajęcia coachingowe opierają się na zadawaniu pytań, nie budowaniu hipotez. Coaching ma za zadanie pobudzać do myślenia i prowadzić do świadomego dokonywania zmian.