zimnacrew

Dywersyfikacja źródeł energii

http://www.bamartech.pl/kategoria-produktu/deszczowka/zbiorniki-ozdobne/poliestrowe/ http://oczyszczalniesciekow.net.pl/krzyz-wielkopolski.html

W dzisiejszych czasach konieczne zdaje się być szukanie alternatyw dla tradycyjnych źródeł energii, jakimi są gaz, ropa czy węgiel. Jeśli nadal będziemy bazować tylko na nich, to już w niedalekiej przyszłości wyczerpiemy dostępne złoża i przyczynimy się do jeszcze większej degradacji środowiska naturalnego.

Nowe źródła energii powinny więc stanowić priorytet dla możnych tego świata, którzy finansują badania naukowe. Z pewnością, badania powinny być realizowane na szeroką skalę.

Powinniśmy podążać w wielu kierunkach jednocześnie, ponieważ energię można pozyskiwać z wielu źródeł, a dopiero po pewnym czasie okaże się, które z nich jest najlepsze. Trzeba także mieć na uwadze, że niektórych rozwiązań nie można wdrażać wszędzie – są one uzależnione od położenia geograficznego i warunków klimatycznych.

Przykładowo, w miejscach, w których występują tylko słabe podmuchy wiatru, nie ma sensu budować farm powietrznych. Jeśli w porę nie opracujemy nowych rozwiązań, to możemy mieć poważne kłopoty.