zimnacrew

Energia odnawialna – droga czy nie?

www.1809.pl http://dysgroup.eu/klimatyzacja części do maszyn budowlanych Poznań

Przeciwnicy energii odnawialnej twierdzą, iż ponosi się zbyt wysokie koszty finansowe przy produkcji takiej energii. Faktem jest, że energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, jest stosunkowo młodą dziedziną przemysłu. Jak twierdzą specjaliści, do końca lat dziewięćdziesiątych zeszłego wieku, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii było znacznie droższe od spalania tradycyjnych paliw. Jednakże zwiększenie użytkowania ich na szerszą skalę oraz postęp technologiczny spowodowały stopniowy spadek cen pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Co więcej, od początku XXI obserwuje się dalszy spadek cen, ponieważ wiele państw zaczęło wprowadzać specjalne dofinansowania na energetykę odnawialną. Jak szacują eksperci, koszty początkowe inwestycji opartych o odnawialne źródła energii, w ostatecznym rozrachunku i tak są niewielkie. Wskazują oni na liczne korzyści, które wypływają z uzyskiwania ekoenergii po kilku czy kilkunastu latach. Mowa tutaj choćby o korzyściach ekonomicznych (tworzenie nowych miejsc pracy w branży ekoenergetycznej) oraz ekologicznych dla środowiska i zdrowotnych dla człowieka (ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery).