zimnacrew

Historia księgowości

Toolmex https://norminet.pl/

Bez dobrej księgowej żadna firma nie ma szans na poprawne funkcjonowanie w dłuższej perspektywie czasu. Rachunkowość, która jest specjalizacją osób zajmujących się księgowością ma swoją długą i bardzo ciekawą historię. Poniżej znajdziesz jej skondensowaną wersję. Dlatego jeżeli interesują Cię perypetie księgowości zapoznaj się z poniższymi informacjami.

Krótkie streszczenie długich księgowych losów

Kolebka księgowości jest piękna, romantyczna Wenecja. To tam Luka Pacioli będący kupcem wydał pierwszy na świecie traktat podejmujący tematykę rachunkowości.

Handlarze by prowadzić prawidłowo swoje rozliczenia potrzebowali pomocy księgowych. Zawód ten wykształcił się w pełni dopiero na początku XIX wieku. W tym czasie profesja znalazła także zwolenników wśród Polaków. Zapisy gospodarcze okazały się niezbędne do różnego rodzaju rozliczeń wynikających z prowadzenia fabryk, firm i działalności. Nie każdy potrafił dokonać ich prawidłowo samodzielnie, z czym spotykamy się do dziś. Dlatego zaczęły powstawać specjalne szkoły dla przyszłych księgowych.

Zaczęto pisać merytoryczne podręczniki do nauki fachu. Przed wybuchem I Wojny Światowej w Polsce dokładano wszelkich starań by nadgonić w tej dziedzinie wiedzy zagranicznych sąsiadów. Nadrabiano pospiesznie braki umiejętności. Obecnie księgowością zajmują się publiczne i prywatne uczelnie w ramach kierunku o nazwie Rachunkowość i prowadzenia zajęć z wspomnianej specjalizacji. Uprawnienia do wykonywania zawodu księgowego można zdobyć posiadając minimum średnie wykształcenie i odbywając specjalne kursy w Stowarzyszeniu Księgowych Polskich oraz zdaniu specjalistycznych, państwowych egzaminów. Być może gdyby nie traktat spisany przez wenecjanina L.

Pacioli dziedzina księgowości nie wyglądałaby tak jak dzisiaj, a rozliczanie faktur, pitów i załatwianie innych spraw powiązanych z rachunkowością byłyby znacznie trudniejsze do wykonania.