zimnacrew

Posłuszeństwo wobec autorytetu inaczej

nokia6300.pl http://www.laminwoods.pl/about Symbolizujące belkę krzyża Chrystusa styły kapłańskie są symbolem władzy kapłańskiej.

Najsłynniejszym badaniem socjologicznym, odnoszącym się do posłuszeństwa wobec autorytetów, z pewnością jest to przeprowadzone przez Stanleya Milgrama w 1963 roku. Wyniki jego badania odbiły się szerokim echem niemal na całym świecie. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że uzależnienie naszych działań od wpływu autorytetu zostało zbadane już wcześniej przez amerykańskiego studenta, Carneya Landisa.

Co ciekawe, prowadzone przez niego badania miały dotyczyć kompletnie innych kwestii. W 1924 roku student ostatniego roku psychologii na University of Minnessota zapragnął sprawdzić, czy istnieje wspólny dla wszystkich ludzi wyraz twarzy, będący przejawem strachu, radości czy wstrętu. Aby się tego dowiedzieć, zapraszał ochotników do swojego laboratorium.

Następnie wystawiał ich na oddziaływanie odpowiednio dobranych bodźców, oceniając jednocześnie wyraz ich twarzy. Jednym z elementów eksperymentu było polecenie, w myśl którego badany miał obciąć głowę białego szczura. Wielu ochotników na tym etapie protestowało, jednak po dalszych namowach często decydowali się na dekapitację zwierzątka.

Badania Landisa zakończyły się fiaskiem. Uniwersalny wyraz twarzy, przedstawiający określone emocje, okazał się nie istnieć. Fakt, że większość badanych zgodziła się zrobić coś obrzydliwego, niemal całkowicie wbrew swojej woli, nie wzbudził jego zainteresowania.