zimnacrew

Postępowanie w przypadku zepsutej kasy

sluchawki.nokia6300.pl https://www.dnb.com/pl-pl/wiedza/newsy-artykuly/analiza-finansowa-przedsiebiorstwa-analiza-ryzyka/

Co może zrobić przedsiębiorca, którego kasa fiskalna uległa awarii? Czy może on nadal sprzedawać swój towar, czy swoje usługi? Odpowiedź prawdopodobnie zasmuci osoby, które posiadają tylko jedną kasę fiskalną. W przypadku, gdy kasa fiskalna ulegnie awarii, konieczne jest czasowe zaprzestanie działalności, chyba że posiadamy drugą kasę fiskalną.

Nie istnieje bowiem możliwość dokonywania sprzedaży na rzecz osób prywatnych, a zatem na rzecz innego podmiotu niż firma, w momencie, gdy kasa uległa awarii i jest nieczynna. Przedsiębiorcy, którzy nie stosują się do powyższych praw mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności, co skutkować będzie nałożeniem na nich odpowiedniej kary.

Inaczej jest w przypadku, gdy dany przedsiębiorca zaopatrzył się w drugą kasę na wypadek awarii. Taka kasa – rezerwowa – daje możliwość dalszego prowadzenia działalności bez jakiejkolwiek przerwy.

Istnieje te z możliwość, by przenieść kasę z innej lokalizacji, jednak należy o takim fakcie poinformować urząd skarbowy, jak i wezwać serwis do dokonania zmiany danych w kasie dla generowanych na paragonach informacji.