zimnacrew

Postępowanie w przypadku zepsutej kasy

sluchawki.nokia6300.pl

Co może zrobić przedsiębiorca, którego kasa fiskalna uległa awarii? Czy może on nadal sprzedawać swój towar, czy swoje usługi? Odpowiedź prawdopodobnie zasmuci osoby, które posiadają tylko jedną kasę fiskalną. W przypadku, gdy kasa fiskalna ulegnie awarii, konieczne jest czasowe zaprzestanie działalności, chyba że posiadamy drugą kasę fiskalną.

Nie istnieje bowiem możliwość dokonywania sprzedaży na rzecz osób prywatnych, a zatem na rzecz innego podmiotu niż firma, w momencie, gdy kasa uległa awarii i jest nieczynna. Przedsiębiorcy, którzy nie stosują się do powyższych praw mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności, co skutkować będzie nałożeniem na nich odpowiedniej kary.

Inaczej jest w przypadku, gdy dany przedsiębiorca zaopatrzył się w drugą kasę na wypadek awarii. Taka kasa – rezerwowa – daje możliwość dalszego prowadzenia działalności bez jakiejkolwiek przerwy.

Istnieje te z możliwość, by przenieść kasę z innej lokalizacji, jednak należy o takim fakcie poinformować urząd skarbowy, jak i wezwać serwis do dokonania zmiany danych w kasie dla generowanych na paragonach informacji.