zimnacrew

Wszystko o coachingu

producent konstrukcji stalowych bity spline

Coaching należy współcześnie do jednych z najpopularniejszych usług. Z tej metody doskonalenia korzysta coraz większa liczba klientów. A skoro o nich mowa warto podkreślić, że klientem coacha nie jest osoba, która potrzebuje pomocy w zakresie swojej emocjonalności. To osoba, której zależy na zwiększeniu satysfakcji z własnego życia poprzez polepszenie wyników w pracy, czy w szkole, jak również w życiu osobistym. Klient przy wsparciu swojego trenera ma możliwość podjęcia działań, które mają doprowadzić go do wyznaczonych celów. Spotkania z coachem odbywają się wedle wcześniej przygotowanego harmonogramu. Każdy przypadek jest indywidualny, dlatego też dla jednego klienta wystarczające będą spotkania raz z miesiącu, dla innego niezbędne będzie spotykanie się z trenerem dwa razy w tygodniu. Co również niezwykle istotne, w przypadku coachingu „spotkania” mogą mieć charakter bezpośredni, jednak mogą odbywać się także za pośrednictwem skype’a, czatów, czy za pomocą telefonu. W coachingu jedną z kluczowych ról odgrywa relacja coacha i klienta. Nie ma tutaj mowy o wyższości trenera. Relacja ta zawsze ma charakter partnerski.

Coach nie jest ekspertem, lekarzem, czy autorytetem. Dlatego też, w przeciwieństwie m.in. do psychoterapii cele, forma i harmonogram spotkań, jak również ewentualne oczekiwania wobec wyników współpracy są zawsze ustalane wspólnie. Coach nigdy sam nie podejmuje decyzji na temat prowadzonych zajęć i nie podejmuje odpowiedzialności za ich efekt. Celem jednak trenera jest pomoc klientowi w podniesieniu jakości życia. W coachingu jednym z ważniejszych założeń jest skupienie się przede wszystkim na teraźniejszości i przyszłości. Coach nie analizuje tego co było. Nie docieka, czy zdarzenia z przeszłości mogły mieć wpływ na obecną sytuację klienta. Coaching nie ma nic wspólnego z psychoterapią. Jego celem nie jest pomoc klientowi z jego problemami emocjonalnymi.

Warto jednak podkreślić, że ta forma szkolenia często bywa uzupełnieniem psychoterapii.